שמחים על הגשמים אך מתמודדים עם נזקים!

הסערה האחרונה הביאה עמה גשמי ברכה, אבל כפי שתוכלו לראות בצילומים המצורפים בכנפיה של הסערה הגיעו גם נזקים לא מבוטלים לשמורת ‘עוז וגאו”ן’.

ב”ה לא היו פגיעות בנפש, אבל ההרס בשמורה רב. כפי שתוכלו לראות שני שלטי הענק המוצבים בכניסה לשמורה ניזוקו ואחד מהם נהרס כליל.  המזגן הפועל בקיץ ובחורף באוהל החיילים הפסיק לעבוד וזקוק לתיקון דחוף.  הגשם סחף את החצץ מהדרך הראשית ובורות עמוקים ומסוכנים לנסיעה נפערו ויש צורך לשפצם דחוף. במבנים היו גם נזקים. אוהל אורחים קרס ונהרס. בגגות הקראוונים ובגג בית הכנסת היו נזילות חמורות וצריך איטום דחוף.  עצים נפלו על שטח המתקנים וענפים רבים בסכנת נפילה וכדי למנוע סכנת נפשות דרושה עבודת גיזום דחופה בשמורה כולה. רשת החשמל אינה עומדת בעומס של החורף וחייבת שדרוג משמעותי.

על מנת לחזור ולקיים בבטחה את הפעילות הציונית, הערכית, ההתיישבותית עם בני נוער, חיילים, תיירים ואנשי ציבור מכל רחבי הארץ, השמורה חייבת טיפול.

לשם כך אנו פונות אליכם בבקשה לסייע לנו. כל תמיכה כספית תתקבל בברכה

לפרטים על תרומות: http://womeningreen.org.il/donate/

Share