ריבונות

משמרת 33 שעות ליד בית רוה”מ לזכר 33 קורבנות הגל האחרון של הטרור הערבי
תחת הסיסמא: ריבונות תנצח את הטרור
Share