יום העצמאות בעוז וגאו”ן

 

אלפים בעוז וגאו”ן ביום העצמאות.

הקרנת חידון התנ”ך.

סדנאות והפעלות .

עם ישראל חי.

 

Share