הרב בני קלמנזון בנושא מגמות חדשות בחקר השואה

מעל 100 איש בעוז וגאו”ן בהרצאה של הרב בני קלמנזון בנושא מגמות חדשות בחקר השואה

Share