איך לעזור

כל תרומה משמעותית לנו ומתקבלת בברכה ובאהבה רבה.
יש אפשרות להקדשת התרומות להנצחת יקירים
ביחד אתכם בע”ה נעשה ונצליח,
תודה
יהודית קצובר ונדיה מטר

תנועת נשים למען עתיד ישראל (נשים בירוק) היא עמותה רשומה 58-0231207

ניתן לתרום המחאה

 לפקודת “נשים בירוק”
ת.ד. 7352
ירושלים 91072

עלינו לציין שבארץ אין  עדין לנשים בירוק פטור ממס סעיף 46

פרטים לתרומות בדולרים באתר נשים בירוק באנגלית .

אנו מודים לכם על היותכם שותפים בשמירה על ארץ ישראל לעם ישראל.

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *